ecza deposu
Faaliyet Alanlarımız
İmtaş Ecza Deposu Olarak Sağlık Bakanlığı Kamu hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ve Özel hastanelerin İlaç Ve Serum Alımlarına İştirak ediyoruz.